dilluns, 8 d’octubre de 2012

My top song now

Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time

It’s always a good time/ sempre ho passem bé 
It’s always a good time/ sempre ho passem bé
Woke up on the right side of the bed/ em vaig llevar del costat dret del llit
What’s up with this Prince song inside my head?/ Que passa al meu cap amb aquella cançó de Prince?
Hands up if you’re down to get down tonight/ aixeca les mans si aquesta nit vols sortir
Because it’s always a good time./ per que sempre ho passem bé

Slept in all my clothes like I didn’t care/ vaig dormir a sobre de la meva roba com si no m'importés 
Hopped into a cab, take me anywhere/ vaig fer un salt cap a un cotxe, porta'm a qualsevol lloc
I’m in if you’re down to get down tonight/ m'apunto si vols sortir aquesta nit
Because it’s always a good time/ per que sempre ho passem bé

Good morning and good night/ bon dia i bonanit
I wake up at twilight/ m'aixeco quan es posa el sol
It’s gonna be alright/ estaré bé
We don’t even have to try/ no hem d'intentar res
It’s always a good time/ sempre ho passem bé

It’s always a good time/ sempre anirà bé
We don’t even have to try/ no hem d'intentar res
It’s always a good time -It’s always a good time-/ sempre ho passem bé

Freaked out/ histèrica
Dropped my phone in the pool again/ m'ha tornat a caure el telefon a la piscina
Checked out of my room hit the ATM/ vaig sortir de a meva habitació i vaig revisar el caixer automàtic
Lets hang out/ anem a passar l'estona
If you’re down to get down tonight/ si vols sortir per sortir aquesta nit
Because it’s always a good time/
sempre ho passem bé

Good morning and good night/ bon dia i bonanit
I wake up at twilight/  m'aixeco quan es posa el sol
It’s gonna be alright/ tot anirà bé
 we don’t even have to try/ no hem d'intentar res
It’s always a good time/
sempre ho passem bé

It’s always a good time/ sempre ho passem bé
We don’t even have to try, it’s always a good time/ no hem d'intentar res, sempre ho passem bé

It’s always a good time/sempre ho passem bé
We don’t even have to try, it’s always a good time/ no hem d'intenar res, sempre ho passem bé

Doesn’t matter when/ no importa quan
It’s always a good time then/ sempre ho passem bé després
Doesn’t matter where/ no importa on
It’s always a good time there/ sempre ho passem bé allà

Doesn’t matter when/ no importa quan
It’s always a good time then -It’s always a good time-/ sempre ho passem bé després/ sempre és un on moment

It’s always a good time/ sempre ho passem bé
We don’t even have to try, it’s always a good time/ no hem d'intentar res, sempre ho passem bé
It’s always a good time/ sempre ho passem bé
We don’t even have to try, it’s always a good time./ no hem d'intentar res, sempre ho passem bé