dilluns, 3 de desembre de 2012

The Gothic Novel

Gothic fiction combines horror and romance. Gothicism's origin is attributed to English author Horas Walpole with his 1764 novel The Castle of Otranto subtitled.
Some things I didn't set at the horror list: romance, An ancient prophecy, Omens, portents, visions,High, even overwrought emotionWomen in distress, and  Women threatened by a powerful, impulsive, tyrannical male.

La ficció gòtica combina horror  i amor. El goticisme és atribuït a l'autos anglès Horas Walpole amb la seva novela al 1764 El castell d'Oranto subtitulat.
Coces que no vam poar a la llista: amor, pofecies, Presagis, auguris, les visions, les emocions fortes, fins i tot sobreexcitat, Dones en perill, i la dona amenaçada per un poderós, home impulsiu, tirànic.

http://www.google.es/imgres?q=gothic+novel&um=1&hl=ca&sa=N&tbo=d&biw=1024&bih=499&tbm=isch&tbnid=kxaH7xWnOCo4dM:&imgrefurl=http://earth.subetha.dk/~eek/museum/auc/marvin/www/library/uni/projects/gothnov.htm&docid=8FO2qGV5eHla-M&imgurl=http://earth.subetha.dk/~eek/museum/auc/marvin/www/library/uni/projects/gothnov.jpg&w=755&h=550&ei=tDuzUIePBKqm0QXQo4H4AQ&zoom=1&iact=rc&dur=577&sig=101643260119948790911&page=1&tbnh=133&tbnw=187&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:0,i:90&tx=50&ty=35